Is het mogelijk voor de koper om na de verkoop nog een voorwaarde toe te voegen?

Is het mogelijk voor de koper om na de verkoop nog een voorwaarde toe te voegen

Stel: een potentiële koper en verkoper zijn het eens over de verkoop van een pand, maar net voordat de overeenkomst getekend moet worden, wil de koper een nieuwe voorwaarde invoegen. Is dat toegestaan?

Vaak is de koopovereenkomst al gesloten voordat de definitieve overeenkomst wordt opgesteld. Zodra de verkoper en de koper het eens zijn over wat er precies wordt verkocht en tegen welke prijs, is de koop gesloten.

Op dat moment is er echter nog geen definitieve overeenkomst opgesteld. Degene die zich beroept op de koopovereenkomst moet aan de hand van correspondentie aantonen dat er overeenstemming was over het onroerend goed en de prijs van de overeenkomst.

Het gebeurt weleens dat de koper achteraf een voorwaarde wil toevoegen aan de overeenkomst. Bijvoorbeeld: een clausule met als opschortende voorwaarde, het verkrijgen van een banklening, zelfs als de koper dit niet eerder heeft vernoemd.

Is dit dan het einde van de verkoop? Mag de verkoper ervan uitgaan dat de koper zich heeft teruggetrokken en dat de verkoop niet doorgaat? De rechtbank in Antwerpen moest een vergelijkbare casus behandelen. De koper wilde plotseling een opschortende voorwaarde toevoegen aan de overeenkomst. De verkoper vond dat de koper onbetrouwbaar was en nam aan dat de koper daarom van de koop afzag. Omdat er een andere partij was die een hoger bod deed, besloot de verkoper met die partij verder te gaan.

Op 12 april 2016 oordeelde de rechter dat de verkoper hier fout zat. De verkoop was al gesloten, dus kon hij er niet zomaar onderuit. De rechter stelde ook dat de koper niet zomaar een voorwaarde kon toevoegen. De verkoper kon hier bezwaar tegen maken. Maar de verkoper kon niet zomaar besluiten dat de verkoop ongeldig was of niet doorging.

Wat is de oplossing?
Als je de voorwaarde niet wilt accepteren, maak dit dan duidelijk aan de koper door hem een aangetekende ingebrekestelling te sturen. Je kunt proberen om de verkoop in onderling overleg te ontbinden, eventueel met een schadevergoeding van de koper. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan je de gedwongen uitvoering van de overeenkomst of de ontbinding ervan aan de rechter voorleggen.

Kan er intussen verder worden verkocht? 
Pas wanneer duidelijk is dat de oorspronkelijke koop wordt ontbonden, kan er aan een derde worden verkocht. In dat geval is het verstandig om een eventuele nieuwe verkoop te sluiten onder de opschortende voorwaarde van de ontbinding van de eerste verkoop. 

Voor vragen of advies rond dit artikel, aarzel niet om ons te contacteren.  

Bron: cib.be

Is het mogelijk voor de koper om na de verkoop nog een voorwaarde toe te voegen?