Nieuwe registratierechten - Update

Het heeft er alle schijn van dat 1 juni 2018 gehaald zal worden voor het invoeren van het nieuwe decreet omtrent de registratierechten.

 

De verkoop is gesloten vanaf het moment van het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Dit betekent dat het die datum is, die bepalend wordt voor het regime van registratie. 
Compromis getekend op 30 mei: huidig systeem. Compromis getekend op 1 juni: nieuw regime.

 

Met een wederzijde aankoop-verkoopbelofte kunt u dit omzeilen en nu al gebruik maken van het nieuwe regime. Janssen en Janssen maakt al jaren gebruik van dit document en voor vragen kunt u terecht bij collega Patrick Vanderslaghmolen via Patrickvanderslaghmolen@janssenenjanssen.be

 

Wenst u meer te weten over de nieuwe registratierechten? Klik dan hier voor meer info.

Nieuwe registratierechten - Update