Vragen en antwoorden ten tijde van Corona

Wanneer gaat de akte verlijden van mijn woning die ik gekocht heb?
Meestal moet de akte binnen de 4 maanden na ondertekening van de compromis bij de notaris ondertekend worden. Dit is ook wanneer de registratierechten moeten worden betaald.
 
Notarissen krijgen nu dus echter 2 maanden extra tijd om deze aktes te laten verlijden. Zowel koper als verkoper zullen geen aanspraak kunnen maken op verwijlinteresten. De ingenottreding zal hier dan wel moeten besproken worden door koper en verkoper.
 

Kan ik uitstel van betaling krijgen bij de woonlening die ik ben aangegaan?
Als gezinnen door de coronacrisis financiële problemen krijgen, kunnen zij de bank vragen om vanaf dat moment tot 30 september 2020 uitstel te vragen om hun hypothecaire lening af te betalen. Ze dienen dit wel aan hun bank aan te tonen.
 

Kan mijn huurder een opschorting van betaling vragen bij de woning of een handelspand dat ik momenteel verhuur?
Je kan in onderling overleg een tegemoetkoming, een uitstel van betaling of zelfs een kwijtschelding van de te betalen huur overeenkomen maar op zich is de situatie, ook al is deze van financiële aard, geen reden om de betaling van de huur op te schorten. Bijkomende informatie vindt u via deze link van Wonen Vlaanderen.

In tegenstelling tot een verhuur van een woning is bij de verhuur van een handelspand geen eenduidig antwoord te geven vermits het gaat om een situatie van tijdelijke overmacht. De ene strekking in de rechtsleer stelt dat de verplichting tot betaling van de huurder hierdoor vervalt, een andere vindt dat de gevolgen door beide partijen evenwichtig moeten gedragen worden. Probeer in dialoog een oplossing te vinden omdat geen van beide partijen er baat bij heeft dat de huurder failliet gaat. Als de huurder niet of minder betaald, kan de eigenaar de mogelijkheid aanwenden om bij de bank een opschorting van betalingen aanvragen tot 30 september 2020.
 

Vragen en antwoorden ten tijde van Corona

Kan ik vroegtijdig intrek nemen in mijn nieuwe woning nu de akte 2 maanden later kunnen verleden worden?
Daar er momenteel de mogelijkheid bestaat dat de aktes 2 maanden kunnen worden uitgesteld, kan er wel een situatie ontstaan waardoor partijen in de problemen komen. In dergelijke situaties zal het belang van beide partijen tegenover elkaar worden afgewogen en kijkt men naar de gevolgen voor koper en verkoper en hun huisvestigingsmogelijkheden.
 

Werken de energiedeskundigen nog zodat ik een EPC kan aanvragen?
Het Vlaamse Energieagentschap VEA raadt de energiedeskundigen af om in huidige situatie EPC’s op te maken. Desondanks zijn er geen officiële noodbepalingen vastgelegd.